Herroepingsrecht & klachtenprocedure

Herroepingsrecht

1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst, het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 30 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug.

2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.

3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. In geval van gebruiksgoederen, behouden wij het recht om enkel producten terug te nemen waarvan de beschermde verpakking ongeopend en 100% intact is. Dit is met name van toepassing voor alle medische hulpmiddelen en steriel verpakte producten.

4. 1. Je kan je retourpakket laten bezorgen via de post of een koerier. Hou er rekening mee dat retourzendingen gebeuren op jouw verantwoordelijkheid.

4.2. Retourzendingen dienen steeds vooraf via e-mail te worden gemeld via webshop@diabetes.be. Zoniet kunnen wij verdere verwerking weigeren. Je krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping. We vragen gebruik te maken van het Modelformulier voor herroeping in bijlage om je rechten snel en correct uit te oefenen.

4.3. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking of via een door jou gekozen en betaalde koeriersdienst, met vermelding van jouw gegevens (minstens naam, telefoonnummer en e-mailadres) terug naar Diabetes Liga webshop, Egide Walschaertsstraat 22E, 2800 Mechelen. Enkel indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Diabetes Liga vzw binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag over (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die je gemaakt hebt om het product terug te sturen)

Klachtenprocedure

1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via webshop@diabetes.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.

3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kunt de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kun je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. Info@SafeShops.be .

Start typing and press Enter to search

Winkelwagen
De waardering van www.diabetes.be bij TrustProfile Reviews is 9.6/10 gebaseerd op 89 reviews.